STYRELSEN

Kontakta styrelsen

Tänk på att frågor och uppdrag till styrelsen behandlas på nästkommande styrelsemöte.

Vi måste därför be om god framförhållning.

Tack för förståelsen!

Ordförande

Emilia Käck

Kassör

Jessica Andersson

Sekreterare

Hans Ångman

Ledamot

Linnéa Holm

Ledamot

Per Gottfredsson