STYRELSEN

Kontakta styrelsen

Tänk på att frågor och uppdrag till styrelsen behandlas på nästkommande styrelsemöte.

Vi måste därför be om god framförhållning.

Tack för förståelsen!

Ordförande

Linda Olsson

Kassör

Emilia Käck

Sekreterare

Hans Ångman

Ledamot

Per Gottfredsson

Suppleant

Alvaro Urbano

Suppleant

Jonas Anterud

Suppleant

Andreas Kopp